Rogowo – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

   Kościół w Rogowie został zbudowany około połowy XIV wieku. W 1457 roku wieś wraz z kościołem, należąca jeszcze do niedawna do Zakonu Krzyżackiego, została przekazana przez króla Kazimierza Jagiellończyka Toruniowi. W 1565 roku kościół stał się świątynią protestancką i pozostał nią aż do 1945 roku.

Architektura

   Kościół składa się z prostokątnej nawy i również prostokątnego lecz nieco węższego, przylegającego do niej prezbiterium. Obie te części przykryte są wysokimi dwuspadowymi dachami, przy czym dach prezbiterium przedłużono również na północną zakrystię. Wschodnia elewacja prezbiterium jest zwieńczona wysokim schodkowym szczytem pochodzącym z przełomu XIV i XV wieku, dzielonym wysokimi ostrołukowymi, tynkowanymi blendami umieszczonymi w pięciu osiach. W elewacji tej znajduje się również ostrołukowe okno, ujęte po bokach niżej umieszczonymi, ostrołukowymi blendami. Elewacja zachodnia jest znacznie surowsza. Znajduje się w niej ostrołukowy ceglany portal o trzech bogato profilowanych uskokach. Szczyt zachodni jest bardzo prosty, dekorowany jedynie trzema ostrołukowymi blendami. Drugi portal prowadzi do kościoła od strony południowej. Poprzedza go niewielka kruchta z wydatnymi skarpami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.

Strona internetowa icimss.edu.pl, Rogowo, pow. toruński, gm. Lubicz. Kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża Św.