Reszel – miejskie mury obronne

Historia

   Miasto zostało lokowane przez kapitułę warmińską w 1337 roku, w pobliżu starszej strażnicy krzyżackiej, oddanej po umocnieniu się na zdobytych terenach biskupowi warmińskiemu. Miejskie mury obronne zaczęto wznosić wraz z zamkiem około połowy XIV wieku. Już w 1370 roku powstało Nowe Miasto, połączone ze starszym ośrodkiem wspólnymi obwarowaniami.

Architektura

   Miasto zajęło naturalnie obronną wysoczyznę nad rzeką Sajną, która zakolem otaczała Reszel od wschodu, południa i częściowo północy. Założono je na planie zbliżonym do kwadratu z zaokrąglonym narożnikiem południowo – wschodnim, w którym usytuowano posiadający własne fortyfikacje zamek. Blisko obwarowań, na południu znajdował się również kościół parafialny św. Piotra i Pawła oraz klasztor augustianów z kościołem św. Jana po stronie wschodniej. Oba założenia mogły pełnić w razie potrzeby funkcje obronne, a co najmniej ostrzegawczo – wartownicze.
   Mury obronne wzniesiono z cegły w wątku polskim z ozdobną, przez nadmierne wypalenie, zendrówką. Cokół murów był kamienny. Ich obwód wynosił około 1000 metrów długości i był dostosowany w planie do kształtu wzniesienia na którym leżało miasto. W obwarowaniach były trzy bramy: od zachodu Wysoka, od północy Królewiecka i od wschodu Rybacka. Rybacką i Królewiecką poprzedzały murowane mosty. Mury zostały wzmocnione nielicznymi basztami, a od zachodu i północy dodatkowym wzmocnieniem była fosa.

Stan obecny

   Mury obronne Reszla zachowały się szczątkowo. Widoczne są w okolicy mostu Wysokiego oraz w części północnej i zachodniej miasta, przy ulicach Spichrzowej i Kraszewskiego. Po zachodniej stronie wraz z fragmentami muru zachowała się się przebudowana baszta zwana Więzienną.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Czubiel L., Domagała T., Zabytkowe ośrodki miejskie Warmii i Mazur, Olsztyn 1969.

Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Warmii i Mazur, Warszawa 2008.