Reszel – miejskie mury obronne

Historia

Miasto lokowane w 1337 roku zajęło naturalnie obronną wysoczyznę nad rzeką Sajną. Miejskie mury obronne zaczęto wznosić wraz z zamkiem około połowy XIV wieku.

Architektura

Mury obronne wzniesiono z cegły w wątku polskim z ozdobną, przez nadmierne wypalenie, zendrówką. Cokół murów był kamienny. Ich obwód wynosił około 1000 metrów długości i był dostosowany w planie do kształtu wzniesienia na którym leżało miasto. W obwarowaniach były trzy bramy: od zachodu Wysoka, od północy Królewiecka i od wschodu Rybacka. Rybacką i Królewiecką poprzedzały murowane mosty. Mury zostały wzmocnione nielicznymi basztami, a od zachodu i północy dodatkowym wzmocnieniem była fosa.

Stan obecny

Mury obronne Reszla zachowały się szczątkowo. Widoczne są w okolicy mostu Wysokiego oraz w części północnej i zachodniej miasta, przy ulicach Spichrzowej i Kraszewskiego. Po zachodniej stronie wraz z fragmentami muru zachowała się się przebudowana baszta obronna.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Warmii i Mazur, Warszawa 2008.