Rembów – zamek Szumsko

Historia

Pierwszymi znanymi właścicielami wsi Rembów byli przedstawiciele rodu Odrowążów i to z nimi należy łączyć zbudowanie na początku XIV wieku zamku noszącego nazwę Szumsko. Jego fundatorem mógł być hipotetyczny Krzesław lub Jakub, po którego śmierci zamek stał się własnością rodu Poraitów. Gdy zbudowali oni sobie nową rezydencje w Kurozwękach, Szumsko zostało opuszczone i częściowo rozebrane. Zamek używany był więc krótko, czego powodem mogły być błędy konstrukcyjne, posadowiono go bowiem nie na skale, lecz na zaglinionym lessie, co spowodowało obsuwanie się murów.

Architektura

Mur obwodowy zbudowany z piaskowca i głazów narzutowych zakreślał nieregularny owal o wymiarach 24 x 36 metrów. Wschodnia jego część położona była znacznie wyżej niż zachodnia. Brama znajdowała się w części południowo – zachodniej, a na wschód od niej znajdował się budynek o wymiarach 6,5 x 7,7 metra. Centrum dziedzińca zajmował dom, prawdopodobnie wieżowy na planie kwadratu o boku 6 metrów. Przylegał on północną ścianą do wydłużonego domu wzniesionego przy północnym murze. Składał się on z trzech izb i miał wymiary 6 x 24 metrów. W części wschodniej dziedzińca stał kolejny wieżowy budynek na planie kwadratu o boku 5,2 metra. Jedynym elementem wychodzącym poza mury obwodowe była ulokowana w partii wschodniej kurza stopa, czyli wsparty na dwóch przyporach wykusz, mieszczący izdebkę o wymiarach 2×3 metry. Zamek otaczała sucha fosa, z której wybierane kamienie posłużyły do budowy Szumska.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie relikty kamiennych fundamentów.

pokaż miejsce na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Wróblewski S., Zamki i dwory obronne województwa sandomierskiego w średniowieczu, Nowy Sącz 2006.