Redło – kościół Matki Boskiej

Historia

   Kościół w Redle zbudowany został pod koniec XV wieku. W okresie nowożytnym całkowicie przekształcono część jego okien. W trakcie II wojny światowej został spustoszony i odbudowany po 1978 roku. Niestety w 1996 roku dostawiono do niego bezstylową zakrystię.

Architektura

   Kościół wzniesiono z kamienia polnego w dolnych partiach oraz z cegły w części górnej, szczytowej oraz przy wykończeniach detali architektonicznych. Była to budowla typowa dla późnośredniowiecznej pomorskiej wsi, orientowana względem stron świata, salowa, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Ozdobną formę otrzymał szczyt wschodni rozczłonkowany blendami o różnorodnych formach. Pierwotne okna były niewielkie, dość wąskie, zapewne podobne do zachowanych we wschodniej ścianie budynku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa kuria.pl, Redło Kościół filialny pw MB Nieustającej Pomocy.