Rakowice Wielkie – Wieża Miejska

Historia

   Wieża Miejska w Rakowicach Wielkich powstała na przełomie XV i XVI wieku. Prawdopodobnie należała do miasta Lwówka, choć można także znaleźć informacje, iż wzniósł ją ród mieszczański Wirth, bądź rycerz Georg Zedlitz. Wieża była kilkakrotnie przebudowywana, z czasem usunięto trzecie piętro i poszerzono wejście od parteru.

Architektura

   Czworoboczna, trójkondygnacyjna wieża o wymiarach 9×8,5 metra wzniesiona została z łamanego piaskowca wzmocnionego w narożach kamiennymi ciosami. Na kamiennych wspornikach umieszczony był niegdyś drewniany ganek posiadający otwory strzelnicze w podłodze i ścianach. Wchodzono nań przez dwuramienny portal położony na tym samym piętrze. Obrony charakter uzupełniało czternaście wąskich okien strzelniczych umiejscowionych na wszystkich kondygnacjach. Wejście zachowało w ościeżu prowadnicę rygla.
   Wewnątrz na parterze mieściło się pomieszczenie o przeznaczeniu gospodarczym oraz położone tuż przy wejściu drewniane schody, prowadzące na pierwsze piętro. Była tam niegdyś duża świetlica i oddzielony od niej wąski ciąg schodowy. Natomiast najwyższe piętro stanowiła komnata mieszkalna, gdzie oprócz sypialni mieściła się niewielka komora i korytarz.

Stan obecny

   Do dzisiaj zachowały się w całości zewnętrzne, kamienne mury z oryginalną kamieniarką okienną, otworami strzelniczymi oraz kamiennymi wspornikami służącymi do podtrzymywania nieistniejącego już drewnianego ganku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku, Wrocław 2003.
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.