Radzyń Chełmiński – kaplica św Jerzego

Historia

   Kaplica św. Jerzego została wzniesiona jako budowla drewniana w 1285 roku. Na konstrukcję murowaną z cegły została przebudowana około 1340 roku. W średniowieczu w jej pobliżu znajdował się usytuowany poza murami miejskimi przytułek, przeznaczony dla pielgrzymów i bezdomnych. Od XIV wieku świątynia pełnia funkcję kaplicy cmentarnej, a w XIX stuleciu przejściowo służyła jako magazyn.

Architektura

   Kaplica jest budowlą murowaną z cegły na planie prostokąta, czteroprzęsłową, salową. Jej dłuższe boki wzmocnione są przyporami, a krótsze zdobione gotyckimi szczytami i blendami. Z zewnątrz nakryta jest dachem dwuspadowym, wnętrze natomiast nakryte jest drewnianym stropem belkowym. Budowla zadziwia wysokim poziomem dekoracji jak na tak małą, wiejską świątynię.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. XI: Województwo bydgoskie, zeszyt 19red. Chrzanowski T., Kornecki M., Warszawa 1967.