Radzyń Chełmiński – kaplica św Jerzego

Historia

Kaplica św. Jerzego została wzniesiona jako budowla drewniana w 1285 roku. Na konstrukcję murowaną z cegły została przebudowana około 1340 roku. W średniowieczu w jej pobliżu znajdował się usytuowany poza murami miejskimi przytułek, przeznaczony dla pielgrzymów i bezdomnych. Od XIV wieku świątynia pełnia funkcję kaplicy cmentarnej, a w XIX stuleciu przejściowo służyła jako magazyn.

Architektura

Kaplica jest budowlą murowaną z cegły na planie prostokąta, czteroprzęsłową, salową. Jej dłuższe boki wzmocnione są przyporami, a krótsze zdobione gotyckimi szczytami i blendami. Z zewnątrz nakryta jest dachem dwuspadowym, wnętrze natomiast nakryte jest drewnianym stropem belkowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. XI: Województwo bydgoskie, zeszyt 19red. Chrzanowski T., Kornecki M., Warszawa 1967.