Radziki Duże – zamek

Historia

Zamek w Radzikach dużych wzniesiony został w latach 1405-1466. Należał on do rodu Ogończyków, którzy z czasem zaczęli używać nazwiska Radzikowskich. W 1510 roku przebudowy zamku dokonał Mikołaj Radzikowski. Należał on do tej rodziny do połowy XVI wieku. Później był własnością Pileckich, następnie Roliczów Tarnowskich. Po najeździe szwedzkim w XVII wieku stracił swe znaczenie i w XIX wieku był już ruiną.

Architektura

Zamek zbudowano z cegły na kamiennym podmurowaniu, na planie kwadratu o boku około 29 metrów. Składał się z murów obwodowych i głównego, jednotraktowego domu mieszkalnego o trzech kwadratowych izbach. Na osi kurtyny południowo – wschodniej, naprzeciwko domu, znajdował się wysunięty z lica murów budynek bramny. Na dziedzińcu stały zapewne inne budynki drewniane. Pierwotnie dostępu do zamku broniła fosa nawadniana ze stawu.

Stan obecny

Zamek znajduje się w postaci zaawansowanej trwałej ruiny. Najlepiej zachowanym elementem budowli są mury głównego domu mieszkalnego, jednak podziały wewnętrzne nie zachowały się. Obecnie ruiny stoją na terenie ogrodzonej szkoły, co może utrudniać zwiedzanie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.