Radziki Duże – kościół św Katarzyny

Historia

   Kościół parafialny św. Katarzyny zbudowany został na przełomie XIV/XV wieku, we wsi odnotowanej po raz pierwszy w 1384 roku, będącej wówczas własnością kasztelana dobrzyńskiego Andrzeja herbu Ogończyk, dającego początek rodzinie Radzikowskich. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1448 roku. W 1887, 1906 i 1955 roku został odnowiony, przy czym w trakcie XIX wiecznych prac przebudowano także szczyty elewacji wschodniej i zachodniej, nadając im cechy neogotyckie.

Architektura

   Kościół jest skromną, gotycką budowlą wymurowaną z cegły w wątku gotyckim na kamiennej podmurówce, usytuowaną na niewielkim wzniesieniu. Wnętrze jest salowe na planie prostokąta, nakryte płaskim stropem. Od północy dobudowana została zakrystia, a od południa kruchta. Szczyty wieńczące krótsze ściany budowli zostały mocno przebudowane w XIX wieku. Ściany zewnętrzne opięto w narożach przyporami o jednym uskoku. Otworom okiennym nadano formy ostrołuczne, podobnie jak zachodniemu i południowemu portalowi wejściowemu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa icimss.edu.pl, Radziki Duże – kościół pw. św. Katarzyny.
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół parafialny pw. św. Katarzyny Radziki Duże.