Raduń – kościół Matki Bożej

Historia

   Kościół w Raduniu zbudowano prawdopodobnie na początku XIV wieku. W czasie wojny trzydziestoletniej w 1637 roku został spalony, lecz po zakończeniu konfliktu odbudowano go i ponownie użytkowano. Niestety w XIX stuleciu zniekształcono jego pierwotną sylwetkę, poprzez dobudowanie ceglanej, neogotyckiej wieży. Po II wojnie światowej kościół był kilkakrotnie remontowany i odnawiany.

Architektura

   Kościół wzniesiono na planie prostokąta jako orientowaną budowlę salową bez wyodrębnionego z bryły zewnętrznej prezbiterium. Jego ściany w dolnej części zostały wykonane z regularnych kwadr narzutowego kamienia, natomiast w górnej z cegieł ułożonych w szeregi długich i wąskich blend, zwieńczonych ostrołukami i trójkątami, pomiędzy którymi umieszczono okna o podobnym kształcie. Górna część została więc wyróżniona „szlachetniejszym” materiałem (z granitu niemożliwe było wykonanie podobnego detalu), bogatszym rozczłonkowaniem i barwą.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jarzewicz J., Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019.