Radostowo – kościół św Jerzego

Historia

   Kościół św. Jerzego zbudowany został około 1362 roku, kiedy to biskup Jan Stryprock wyznaczył dla niego uposażenie w przywileju lokacyjnym Radostowa (Freudenberg). W XVIII wieku dostawiono do niego drewnianą wieżę, a w 1929 roku przeprowadzono gruntowną renowację. 

Architektura

   Kościół zbudowano z cegły na kamiennym cokole, na planie prostokąta orientowanego krótszymi bokami na linii wschód – zachód. Do korpusu od północny dostawiono czworoboczną zakrystię, zaś od południa kruchtę. Ozdobą kościoła stał się okazały szczyt wschodni, schodkowo – sterczynowy, podzielony sześcioma długimi blendami z których pięć zamknięto ostrołukami, a jedną, środkową łukiem odcinkowym. Salowe wnętrze nawy przykryto drewnianym stropem, w zakrystii i kruchcie zastosowano sklepienia krzyżowe. Oświetlenie nawy zapewniły ostrołukowe, dwudzielne okna.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kościoły i kaplice archidiecezji warmińskiej, tom 1, red. B.Magdziarz, Olsztyn 1999.
Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992.

Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. św. Jerzego i św. Anny w Radostowie.