Radom – kościół św Wacława

Historia

   Drewniany, parafialny kościół św. Wacława wzniesiony został w 1216 roku z fundacji księcia Leszka Białego. Pod koniec XIII wieku wybudowano na tym miejscu kościół ceglany, rozbudowywany najpierw w XIV, a później w XVI wieku. W 1802 roku kościół św. Wacława został zamieniony przez władze austriackie na magazyn mąki. Następnie  mieścił się tu magazyn wojskowy i więzienie. Po paru kolejnych zmianach funkcji użytkowania, w 1978 roku obiekt przekazano kurii biskupiej i przystąpiono do odbudowy.

Architektura

   Pierwotnie była to budowla jednonawowa, która stanowi obecne prezbiterium kościoła o wymiarach 9×15 metrów. Z tego okresu zachowało się pięć ostrołukowych otworów okiennych oraz trzy przypory. W XIV wieku nastąpiło dobudowanie nawy o wymiarach 10,5 x 15,5 metra, niesymetrycznej w stosunku do prezbiterium. Od strony południowej jest ona wybudowana w linii ściany, zaś od strony północnej wysunięta o ok. 1,5 metra na zewnątrz. Nawa posiadała sześć przypór, a między nimi ostrołukowe okna. W XVI wieku przebudowie uległa zachodnia ściana nawy głównej. Ozdobiono ją wówczas unikatową w skali kraju dekoracją w formie pasa złożonego z nisz i serc. W tym samym czasie od strony północnej dobudowano zakrystię i skarbczyk, zaś od południa kruchtę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół par. pw. św. Wacława Radom.