Raciborowice – kościół św Małgorzaty

Historia

Kościół został wzniesiony w latach 1460–1476. W pierwszej połowie XV wieku funkcję proboszcza w Raciborowicach sprawował znany kaznodzieja, Paweł z Zatora. On to przed 1460 rokiem wzniósł prezbiterium i rozpoczął budowę zakrystii. Dalsze prace budowlane prowadził od 1470 roku krakowski kanonik i kronikarz Jan Długosz, któremu kapituła nadała Raciborowice. Wzniesiono wówczas nawę i kruchtę od strony północnej i wykonano sklepienie prezbiterium. W tym samym czasie zbudowano także dzwonnicę o dolnej kondygnacji z cegły i kamienia, a górnej z drewna. W ciągu ponad pięciu wieków istnienia bryła świątyni nie uległa żadnym zmianom. Kościół kilkakrotnie odnawiano i poddawano zabiegom konserwatorskim.

Architektura

Kościół jest budowlą jednonawową z prosto zamkniętym prezbiterium, nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Prostokątna nawa kryta jest stropem. Ściany kościoła i wzmacniające je uskokowe przypory zbudowano z cegieł, a cokół i detale architektoniczne z kamienia. Od strony północnej pogrubiona część muru nawy mieści schody na chór muzyczny, a przy ścianie prezbiterium mieści się zakrystia. Ozdobą ceglanych ścian są wzory rombowe ułożone z zendrówek, czyli mocno wypalonych cegieł, oraz dekoracyjne fryzy na zachodniej fasadzie. Główne wejście do kościoła obramione jest portalem schodkowym, nad którym widoczny jest herb Wieniawa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Strona internetowa dnidziedzictwa.pl, Kościół pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Raciborowicach.