Raciborowice – kościół św Małgorzaty

Historia

   Kościół został wzniesiony w latach 1460–1476. W pierwszej połowie XV wieku funkcję proboszcza w Raciborowicach sprawował znany kaznodzieja, Paweł z Zatora. On to przed 1460 rokiem wzniósł prezbiterium i rozpoczął budowę zakrystii. Dalsze prace budowlane prowadził od 1470 roku krakowski kanonik i kronikarz Jan Długosz, któremu kapituła nadała Raciborowice. Wzniesiono wówczas nawę i kruchtę od strony północnej i wykonano sklepienie prezbiterium. W tym samym czasie zbudowano także dzwonnicę o dolnej kondygnacji z cegły i kamienia, a górnej z drewna. W ciągu kolejnych ponad pięciu wieków istnienia bryła świątyni nie uległa żadnym zmianom. Kościół kilkakrotnie odnawiano i poddawano zabiegom konserwatorskim.

Architektura

   Ściany kościoła i wzmacniające je uskokowe przypory zbudowano z cegieł, a cokół i detale architektoniczne z kamienia. Kościół otrzymał formę budowli jednonawowej z węższym prosto zamkniętym prezbiterium po stronie wschodniej, nakrytym ponad dwoma prostokątnymi przęsłami sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Prostokątna nawa przykryta została drewnianym stropem. Od strony północnej pogrubiona część muru nawy pomieściła schody na chór muzyczny, pośrodku elewacji południowej nawy usytuowano kruchtę, a przy ścianie północnej prezbiterium mieściła się zakrystia. Ozdobą ceglanych elewacji kościoła zostały wzory rombowe ułożone z zendrówek, czyli mocno wypalonych cegieł, oraz dekoracyjne fryzy na zachodniej fasadzie. Główne wejście do kościoła obramione zostało portalem schodkowym, nad którym uwieczniono herb Wieniawa. Podobny portal zastosowano także przy wejściu do południowej kruchty.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Strona internetowa dnidziedzictwa.pl, Kościół pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Raciborowicach.