Rąbiń – kościół św Apostołów Piotra i Pawła

Historia

   Kościół powstał na przełomie XV i XVI wieku na miejscu wcześniejszej XIII-wiecznej świątyni romańskiej, z pozostałości której czerpał swój budulec. W połowie XVI stulecia fasadę zwieńczono wysokim, gotycko-renesansowym szczytem, a w 1648 roku do kościoła dobudowano dwie kaplice. Neogotyckie prezbiterium zostało dobudowane w latach 1904-1905.

Architektura

   Kościół późnośredniowieczny składał się jedynie z prostokątnej nawy, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Fasada kościoła w większości nie została otynkowana, zwieńczono ją natomiast gotycką dekoracją szczytową. Podobny wystrój uzyskał szczyt wschodni. Mury zewnętrzne są wsparte przez średniowieczne przypory. Z najstarszego romańskiego kościoła zachował się fragment północnej ściany nawy, wykonany z kostki granitowej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.

Strona internetowa zabytek.pl, Kościół pw. śś. Piotra i Pawła Rąbiń.