Pyrzyce – kościół Matki Boskiej Bolesnej

Historia

Świątynia została wybudowana po 1260 roku jako kościół klasztorny sióstr augustianek, ufundowany przez Małgorzatę, żonę księcia Barnima I. W XVI stuleciu został zniszczony przez pożar i powoli niszczał. Pod koniec wieku został odbudowany, ale już w XVII wieku ponownie został doszczętnie zrujnowany. W drugiej połowie XIX wieku, budowla została wyremontowana i rozbudowana. W czasie II wojny światowej kościół został spalony w czasie walk o miasto. Odbudowa nastąpiła w latach 1989-1991.

Architektura

Jest to budowla wczesnogotycka, murowana z cegły w wątku wendyjskim, na cokole z kamienia łupanego. Budynek jest orientowany, zbudowany na planie prostokąta. Posiada ostrołukowe, dwudzielne otwory okienne, a w ścianach wschodniej i zachodniej wielkie dwukondygnacyjne, trójdzielne okna. Kościół nakryty jest dachem dwuspadowym, opartym o szczyty zdobione ostrołukowymi blendami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012

Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Matki Bożej Bolesnej w Pyrzycach.