Ptkanów – kościół św Idziego

Historia

   Kościół pw. Świętego Idziego pochodzi z przełomu XIV i XV wieku. Powstał on na miejscu wcześniejszej świątyni z XII wieku, poświadczonej zapisem z roku 1326. Pierwszym znanym z imienia proboszczem ptkanowskim był Daniel z Ptkanowa, zapisany jako świadek w akcie z 1408 roku. W XV wieku parafia znajdowała się pod opieką dziedziców sąsiednich wsi Podole i Rosochy. Charakter warowny nadał kościołowi mur, wniesiony w XVI wieku. Po pożarze z 1880 roku, został odbudowany i rozbudowany w latach 1906-1910 o neogotycką kruchtę.

Architektura

   Kościół jest budowlą jednonawową, orientowaną, wzmocnioną szkarpami na zewnątrz. Świątynię przykrywa dwuspadowy dach. Prezbiterium kościoła jest zamknięte wielobocznie i przykryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Na szczycie frontowej elewacji, od strony zachodniej, umieszczona jest kamienna tarcza z herbem Grzymała.
   Świątynia otoczona jest pochodzącym z XVI wieku obronnym murem o narysie nieregularnego ośmioboku z trzema basztami i trzema niewielkimi bastionami w narożach. Z tego samego okresu pochodzi kościelna dzwonnica, która pełniła funkcję baszty bramnej. Na jej ścianach zachowały się fragmenty fryzu ozdobionego motywami roślinno-zwierzęcymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa diecezjasandomierska.pl,Ptkanów – Św. Idziego.
Strona internetowa wikipedia.org, Ptkanów.