Przywodzie – kościół Zwiastowania NMP

Historia

   Kościół w Przywodziu prawdopodobnie zbudowany został w XV wieku. Od 1540 roku pozostawał w rękach ewangelików pod patronatem rodziny von Wedel, która w XVIII wieku ufundowała bogate późnobarokowe wyposażenie i sfinansowała renowację stropu. Po drugiej wojnie światowej wrócił w ręce katolików. W ostaniach latach przeszedł gruntowną renowację.

Architektura

   Kościół zbudowano z kamienia polnego oraz cegły, wykorzystanej w narożach, górnych partiach i elementach detalu architektonicznego. Powstała niewielka, salowa budowla na planie prostokąta, bez wydzielonego z bryły zewnętrznej prezbiterium, typowa dla sakralnej architektury średniowiecznego Pomorza Zachodniego. Ozdobą kościoła zostały dwa dekorowane blendami i sterczynami szczyty, wieńczące krótsze boki budynku. Oświetlenie wnętrza zapewniono niewielkimi ostrołukowymi oknami, natomiast wejścia umieszczono w dwóch ostrołukowych, profilowanych portalach po stronie zachodniej i południowej. Wnętrze kościoła przykryto drewnianym stropem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa niedziela.pl, Uratowana perła architektury w Przywodziu.