Przydonica – kościół Matki Boskiej

Historia

Parafia w Przydonicy powstała około 1358 z fundacji rodów Gerałtów i Gryfitów. Obecny kościół parafialny w Przydonicy zbudowano w 1527 roku i konsekrowano około 1580. Pierwotnie nosił wezwanie imienia św. Katarzyny. W XVIII wieku dobudowano do niego od zachodu wieżę.

Architektura

Kościół jest drewnianą budowlą późnogotycką wzniesioną w konstrukcji zrębowej. Składa się z jednonawowego korpusu i z zamkniętego trójbocznie prezbiterium z zakrystią od północy. Do nawy dostawiona jest od południa kruchta, a od zachodu wieża z przedsionkiem w przyziemiu. Wieża konstrukcji słupowej i pochyłych ścianach z pozorną izbicą, nakryta jest hełmem baniastym z latarnią. Na zewnątrz ściany kościoła przedzielone w połowie wysokości okapem. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi z barokową wieżyczką na sygnaturkę. Obramienia okienne zwieńczone są łukami o wykrojach w tzw. ośli grzbiet. Do wnętrza od zachodu prowadzi ostrołukowy portal gotycki z malowaną dekoracją roślinną i kartuszami z herbami Gierałt i Gryf. Dwa pozostałe portale są również gotyckie. Wnętrze nakryte stropem płaskim, w nawie z zaskrzynieniami. W prezbiterium znajduje się późnorenesansowa polichromia sprzed 1596 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Cisowski B., Duda M., Kraków 2005.