Przewóz – zamek

Historia

Zamek mógł powstać w końcu XIII lub na początku XIV wieku, choć ciężko określić czy była to wówczas budowla  murowana. Miejscowe dobra często zmieniały właścicieli. Przed połową XIV wieku znajdowały się pod panowaniem brandenburskim, a w 1346 roku Karol IV nadał miasto w lenno Fryderykowi Bibersteinowi. W 1370 wcielono je do Czech, a w latach 1413-1472 wchodziło w skład księstwa żagańskiego. Wtedy  też na zamku zmarł książę Baltazar żagański, zagłodzony w więziennym lochu na rozkaz swego brata księcia Jana II. W późniejszym okresie Przewozem władali książęta sascy, margrabiowie brandenburscy, von Promnitzowie i von Schelendorfowie. Ostatni z nich w 1606 roku zapisał majątek księciu żagańskiemu Wacławowi Lobkowitzowi. Zamek został zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej i prawdopodobnie nie był już później odbudowywany.

Architektura

Zamek składał się z murów obwodowych i wolno stojącej, ceglanej wieży, zwanej Głodową. Ma ona średnicę 11 metrów, grubość murów 4 metry i wysokość 22 metry. Zamek pierwotnie otoczony był fosą.

Stan obecny

Z zamku ocalała jedynie okrągła wieża, stojąca w obrębie prostokątnego plateau stanowiącego pozostałość dawnej warowni.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.