Przeworsk – miejskie mury obronne

Historia

   Budowa murów obronnych w Przeworsku rozpoczęła się późno, gdyż dopiero w 1512 roku.  Do ich poważnego zniszczenia i pierwszych rozbiórek doszło w XIX wieku. W późniejszym czasie rozbiórkę i dewastację dokończyli Niemcy podczas II wojny światowej.

Architektura

   Wysokość murów obronnych dochodziła do około 5 metrów. Zwieńczone były krenelażem w którym umieszczono rozglifione od wewnątrz otwory strzelnicze z biegnącym pod nimi gzymsem, stanowiącym oparcie dla ganku straży. Obwód murów wzmacniało pięć baszt.  Do miasta prowadziły trzy bramy: Łańcucka od północnego zachodu, Jarosławska od wschodu i Kańczudzka (Węgierska) od południa.

Stan obecny

   Obecnie jedyne istniejące odcinki murów obronnych widoczne są na terenie bazyliki Ducha Świętego i kościoła klasztornego św. Barbary. Ponadto mniejsze fragmenty znajdują się obecnie na ulicach: Kazimierzowskiej, Kilińskiego, Tkackiej, Słowackiego oraz św. Jana. Na najdłuższym fragmencie od zabudowań klasztornych bożogrobców przy bazylice do starej furty, zachowały się zwieńczenia z krenelażem i otworami strzelczymi, pod którymi biegł ganek straży straży. W dalszym biegu, aż po dzwonnicę postawioną w miejscu obronnej baszty, mury są już pozbawione krenelażu i wsparte od wewnątrz trzema szkarpami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Mury obronne w Przeworsku.