Przemocze – kościół Matki Boskiej

Historia

   Gotycki kościół w Przemoczu wzniesiono w XV wieku. Od czasów reformacji w XVI wieku był kościołem parafialnym i pozostawał pod patronatem właścicieli wsi, rodziny von Eberstein. W okresie tym przy kościele działała szkoła. W XIX stuleciu wykonano górną drewnianą część wieży z hełmem, natomiast w 1906 roku przeprowadzono remont świątyni z wymianą wyposażenia.

Architektura

   Kościół usytuowano w środkowej części wsi na odgrodzonej działce pełniącej także funkcje cmentarza. Wzniesiono go z nieobrobionych kamieni narzutowych oraz w wyższych partiach i przy elementach detalu architektonicznego (obramienia okien i portali) z cegły. Otrzymał formę budowli orientowanej, salowej na planie prostokąta o wymiarach 20,3 x 12,9 metrów, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Po stronie zachodniej dostawiona została czworoboczna w planie wieża.
   Elewacje północna i południowa kościoła przeprute są dwoma wysokimi ostrołukowymi oknami, o uskokowo profilowanych ościeżach. W elewacji południowej znajduje się również asymetrycznie usytuowany portal, natomiast w ścianie wschodniej osiowo umieszczone okno, a powyżej niego trójkątny szczyt. Został on bogato artykułowany blendami o uskokowych ościeżach, jego krawędzie boczne akcentowane są nieznacznymi sterczynami. W ścianie zachodniej wieży znajduje się główne wejście do kościoła, ujęte ostrołukowym portalem o uskokowych ościeżach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa pomeranica.pl, Kościół Matki Bożej Królowej Korony Polskiej (Przemocze).