Przeczno – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

   Gotycki kościół parafialny w Przecznie wzniesiony został na przełomie XIII i XIV wieku. Za datę ukończenia budowy przyjmuje się rok 1315. Kościół był gruntownie odnawiany na przełomie XVII i XVIII wieku oraz w drugiej połowie XVIII stulecia.

Architektura

   Kościół powstał jako orientowana względem stron świata budowla salowa na planie prostokąta z węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium po stronie wschodniej i dość masywną, czworoboczną wieżą dostawioną od zachodu. Przy północnej ścianie prezbiterium usytuowana została zakrystia. Poza nią i wieżą cała budowla wzmocniona została przyporami, pomiędzy którymi przepruto ostrołukowe, wąskie okna. Wewnątrz nawę przykryto drewnianym stropem, natomiast prezbiterium wyróżniono sklepieniem krzyżowo – żebrowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.