Przeczno – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

Gotycki kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego wzniesiony został na przełomie XIII i XIV wieku. Za datę ukończenia budowy przyjmuje się rok 1315. Kościół był gruntownie odnawiany na przełomie XVII i XVIII wieku oraz w drugiej połowie XVIII stulecia.

Architektura

Jest to świątynia jednonawowa z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i wieżą dostawioną od zachodu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego