Prudnik – zamek

Historia

Zamek w Prudniku powstał przed rokiem 1262 z inicjatywy Woka z Rosenberga, czeskiego marszałka króla Przemysława Ottokara II. Kontrolował on ruch na szlaku handlowym z Wrocławia przez Nysę do Opawy i był siedzibą kasztelana zawiadującego okręgiem prudnickim oraz jedną z twierdz broniących północnej granicy Moraw. Do 1337 roku miasto znajdowało w granicach Korony Czeskiej. Potem panem Ziemi Prudnickiej był Bolko Niemodliński, a następnie do śmierci Jana Dobrego w 1532 roku, Prudnik był w posiadaniu Piastów Opolskich. Sam zamek początkowo książęcy stał się własnością rodów rycerskich. Po wygaśnięciu dynastii piastów opolskich, rządy nad nim objęli Habsburgowie. W 1597 roku Rada Miejska Prudnika kupiła zamek za sumę 60 tys. talarów od cesarza Rudolfa II Habsburga. W 1806 roku zamek strawił pożar oszczędzając jedynie kamienną wieżę obronną.

Architektura

Zamek zbudowany został na rzecznej skarpie w zachodniej części Starego Miasta, na lekkim wzniesieniu. Wzniesiono go na planie rombu i otoczono nawodnioną fosą. Jego głównym elementem była usytuowana w południowo – wschodnim narożu wieża, cylindryczna w dolnej części, wyżej ośmioboczna. Był to typowy kamienny stołp, czyli wieża ostatecznej obrony. Posiadała grube mury z łamanego kamienia i wejście umieszczone na wysokości 12,5 metra. Dolna kondygnacja była wykorzystywana jako więzienie, natomiast wyższe służyły jako magazyny żywności i uzbrojenia. Najwyższa kondygnacja służyła celom obronnym i obserwacyjnym. W północnej części założenia znajdował się główny dom mieszkalny. Całość otoczono murem obwodowym.

Stan obecny

Do naszych czasów z dawnego zamku zachowała się jedynie cylindryczna wieża zwana także Wieżą Woka. W 2009 roku została wyremontowana i podwyższona. Zrekonstruowano istniejącą w średniowieczu hurdycję oraz kryty gontem dach. Wieża znajduje się pod opieką Muzeum Ziemi Prudnickiej. Zwiedzanie obiektu możliwe jest w okresie od 1 maja do 30 września: w soboty i niedziele w godzinach od 10:00 – 18:00, a od wtorku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.