Prabuty – miejskie mury obronne

Historia

Mury obronne w Prabutach wzniesiono w XIV wieku. Od XVIII wieku zaniedbane obwarowania były stopniowo rozbierane.

Architektura

Do miasta prowadziły trzy bramy: Kwidzyńska zwana również Szpitalną, Wysoka i Królewiecka; istniała jeszcze furta w zachodnim ciągu muru zwana niekiedy Bramą Garncarską. Brama Kwidzyńska murowana jest z cegły i oparta na planie kwadratu o boku około 8,5 metra. Jej elewacje są zdobione tynkowanymi blendami. Poniżej znajduje się ostrołukowy otwór bramny z przejazdem przesklepionym krzyżowo.

Stan obecny

Do dziś jedynym zachowanym elementem średniowiecznych obwarowań Prabut jest Brama Kwidzyńska i przylegający do niej od strony wschodniej fragment gotyckiego muru. W wieży bramnej mieści się sala wystawowa z ekspozycją pamiątek, obrazów, grafik i odznaczeń, związanych z historią Prabut oraz drugie pomieszczenie ze zbiorami oraz makietą dawnego zamku biskupiego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego