Prabuty – konkatedra św Wojciecha

Historia

   Budowę katedry w Prabutach rozpoczęto zapewne po 1330 roku, kiedy to biskup Rudolf wystawił dokument lokacyjny dla miasta. Kościół miał być wzniesiony na wzór katedry znajdującej się w Kwidzynie. W 1525 roku po sekularyzacji Prus, został przejęty przez protestantów.
   W 1688 roku świątynia została zniszczona w wyniku wielkiego pożaru. Jego skutkiem było zawalenie sklepienia, które zniszczyło wnętrze i sprzęt liturgiczny. Dzięki wysiłkom mieszkańców i staraniom władz odbudowano świątynie, dając jej strop drewniany. W 1807 roku podążające pod Iławkę Pruską wojska napoleońskie urządziły sobie we wnętrzu kościoła magazyn i lazaret, co spowodowało, iż rok później świątynia została na nowo poświęcona i restaurowana.
   Wiek XIX i okres pierwszej połowy XX wieku upłynął pod znakiem spokoju. Pożary, które nawiedzały miasto, oszczędziły katedrę. Dopiero II wojna światowa przyniosła duże zniszczenia. Wnętrze nawy zostało wypalone, zawaliły się sklepienia. Jedynie masywna bryła wieży obroniła się przed pożarem wywołanym przez wojska radzieckie. Odbudowę katedry rozpoczęto dopiero w latach osiemdziesiątych.

Architektura

   Gotycki kościół św Wojciecha składa się z korpusu nawowego, lekko węższego prezbiterium i dostawionej do niego masywnej wieży na planie prostokąta.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego