Poznań – kościół św Marcina

Historia

   Budowę murowanej świątyni, będącej kościołem parafialnym dla ówczesnej, podpoznańskiej osady Święty Marcin, rozpoczęto w XIV wieku. Pierwsze powstało prezbiterium, a korpus nawowy wybudowano do połowy XVI wieku. W 1657 roku kościół został spalony przez wojska brandenburskie. Odbudowany w ciągu następnych lat, został także powiększony o barokową wieżę. Została ona jednak już w 1745 roku rozebrana, gdyż groziła zawaleniem. Kolejną wieżę postawiono w czasie gruntownej renowacji kościoła w latach 1925-1929. Do korpusu świątyni dobudowano także wówczas od strony południowej czwartą nawę. W czasie walk w 1945 roku kościół został poważnie zniszczony, lecz odbudowa w latach 1949-1954 przywróciła świątyni jej formy późnogotyckie.

Architektura

   Kościół jest budowlą gotycką, trójnawową o formie pseudobazyliki z nawą główną wyższą niż nawy boczne, lecz bez własnych okien. Wnętrze świątyni zostało nakryte sklepieniem gwiaździstym. Wewnątrz najciekawszym zabytkiem jest ołtarz w formie tryptyku obrazujący życie św. Katarzyny, pochodzący z 1498 z kościółka cmentarnego w Świerzawie na Dolnym Śląsku oraz znajdująca się w nawie południowej drewniana polichromowana rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z około 1510 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.

Strona internetowa poznan.pl, Kościół św. Marcina.