Poznań – kościół św Małgorzaty

Historia

   Kościół istniał już na tym miejscu w pierwszej połowie XIII wieku, lecz obecna gotycka bryła świątyni powstała w drugiej połowie XIV lub w XV stuleciu. Była to wówczas świątynia parafialna podpoznańskiego miasteczka Śródka. Niedługo potem dobudowano zakrystię, wieżę i kaplicę św. Barbary. Kaplicę św. Filipa dostawiono od południa około 1650 roku. Zniszczony w czasie wojen szwedzkich, kościół odbudowano w 1658 roku i częściowo przebudowano w duchu baroku w pierwszej połowie XVIII wieku. W latach 1671-1805 był on w rękach filipinów. Po kasacie klasztoru świątynię przejęła parafia archikatedralna. W latach 1946-1947 przeprowadzono gruntowny remont, podczas którego odsłonięto część średniowiecznych detali.

Architektura

   Kościół powstał jako budowla o ciekawej formie jak na niewielką miejską świątynię. Początkowo była to budowla  jednonawowa, salowa, z trójbocznie zamkniętym, nie wyodrębnionym zewnętrznie prezbiterium. Wnętrze było co prawda nie sklepione, lecz elewacje w środku ożywiono wysokimi arkadami. Prowadził do niego portal którego archiwoltę tworzył gruby wałek z noskiem.
   W XV wieku dobudowana została przy fasadzie zachodniej czworoboczna, niewysoka wieża, zakrystia przy prezbiterium oraz kaplica św. Barbary po stronie północnej. Dostawienie podpartej przyporami wieży częściowo przysłoniło zachodni szczyt, rozdzielony bielonymi, umieszczonymi schodkowo blendami. Wnętrze przykryto późnogotyckim sklepieniem gwiaździstym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kowalski Z., Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku, Poznań 2010.
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.

Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Małgorzaty w Poznaniu.