Poznań – kościół św Małgorzaty

Historia

Kościół istniał już w pierwszej połowie XIII wieku, lecz obecna gotycka bryła świątyni powstała w XV stuleciu. Niedługo potem dobudowano zakrystię, wieżę i kaplicę św. Barbary. Kaplicę św. Filipa dostawiono od południa około 1650 roku. Zniszczony w czasie wojen szwedzkich kościół odbudowano w 1658 roku. W latach 1671-1805 był on w rękach filipinów. Po kasacie klasztoru świątynię przejęła parafia archikatedralna. W latach 1946-1947 przeprowadzono gruntowny remont, podczas którego odsłonięto część średniowiecznych detali.

Architektura

Kościół jest budowlą jednonawową z trójściennym prezbiterium i pozbawioną zwieńczenia, podpartą szkarpami wieżą. Znajdują się w niej dwa ostrołukowe, wczesnogotyckie portale datowane na pierwszą połowę XIII wieku. Trzeci portal prowadzący do nawy jest nieco młodszy. Ponad wieżą widać średniowieczny, schodkowy szczyt z wysmukłymi blendami. Wnętrze przykrywa późnogotyckie sklepienie gwiaździste.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Małgorzaty w Poznaniu.