Poznań – kościół Bożego Ciała

Historia

   Kościół Bożego Ciała powstał w miejscu dawnej osady Błonie, gdzie według legendy odnaleziono skradzione i sprofanowane przez Żydów hostie. Wkrótce po tych wydarzeniach powstała w miejscu znalezienia hostii drewniana kaplica, a rosnąca sława tego miejsca sprawiła, że w 1406 roku Władysław Jagiełło ufundował w jej miejsce gotycki kościół i klasztor karmelitów trzewiczkowych. Świątynia była ważna osobiście dla króla Władysława Jagiełły, który ślubował przed kampanią grunwaldzką, że odbędzie do niej pielgrzymkę, co zrealizował po bitwie, gdy przesłał poznańskiemu kościołowi część łupów wojennych (gotycką monstrancję) i w 1419 roku, gdy pieszo udał się do niej z Pobiedzisk.
   Plac pod budowę kościoła ofiarowano w 1406 roku, powołano też wówczas komisję składającą się z reprezentantów poznańskiego biskupa, starosty generalnego Wielkopolski i rajców miejskich, którzy mieli nadzorować prace budowlane. W latach 1424-1425 odnotowano transport cegieł i kamieni ze Starołęki, należącej do klasztoru wsi nad Wartą, a w 1433 roku poinformowano o przekazaniu funduszy przez Jana Pakułę na wykonanie witraży. Do początku lat 30-tych XV wieku wzniesiono więc w większości prezbiterium, być może łącznie z jego sklepieniem. Swą pełną gotycką formę kościół i klasztor zyskały w latach około 1465-1480. W 1465 roku król Kazimierz Jagiellończyk podarował teren pod cegielnię, natomiast do 1478 roku konwent karmelitów toczył spór z Wojciechem Łobżańskim o wypłacenie należności 150 grzywien za wykonanie ostatnich partii kościoła. Prace przeciągać się mogły z powodu podmokłego terenu, wiadomo bowiem, iż w 1472 bulla papieska przyznała odpust na rzecz jakiejś odbudowy, a zatem usunięcia bliżej nieznanych szkód, być może związanych z powodzią. Utrudnieniem mógł być również wysiłek państwa związany z prowadzoną do 1466 roku wojną trzynastoletnią.
   W 1657 roku zespół klasztorny został spalony przez Brandenburczyków. Zniszczenia usunięto dopiero w 1664, gdy przebudowano sklepienie nawy głównej, dobudowano barokową fasadę, a całość otynkowano. Na przełomie XVII i XVIII wieku w przedłużeniu południowej nawy powstała przysadzista wieża, a w 1726 po północnej stronie prezbiterium wzniesiono kaplicę Matki Boskiej Szkaplerznej.  W roku 1826 rząd pruski skasował klasztor, a opuszczony zespół zaczął niszczeć. Od rozbiórki uratowało przejęcie kościoła przez reformatów w 1856 roku, którzy przeprowadzili gruntowny remont. W tym samym czasie zabudowania klasztorne przejęła pruska armia, zmieniając je na koszary, a następnie na więzienie. W 1899 dzięki arcybiskupowi Florianowi Stablewskiemu kościół stał się świątynią parafialną dla Wildy, Rybak i Piasków.  Podczas II wojny światowej Niemcy zmienili kościół na magazyn niszcząc wiele zabytków. Podczas walk w 1945 zniszczeniu uległa część sklepienia i dwa z pięciu okien prezbiterium z maswerkami. Renowację przeprowadzono w latach 1946-1947.

Architektura

   Kościół zbudowano jako trójnawową pseudobazylikę o pięcioprzęsłowym korpusie, w którym trzy nawy rozdzielone zostały ostrołukowymi arkadami, wspartymi na profilowanych filarach. Do korpusu nawowego przystawiono wydłużone, czteroprzęsłowe, zamknięte wielobocznie prezbiterium o takiej samej wysokości co korpus, co stanowiło nietypowe rozwiązanie w architekturze gotyckiej Wielkopolski. Ponadto do wschodniego przęsła nawy południowej przylegała niegdyś nieduża kaplica o formie jednoprzestrzennej przybudówki z trójbocznym zamknięciem. Całość była budowlą wyniosłą lecz zwartą, wysmuklaną przez opinające ją wysokie przypory, niegdyś zwieńczone sterczynami.
   Do świątyni prowadziły trzy portale z glazurowanych, różnokolorowych cegieł. Najważniejszy od zachodu wiodący do nawy głównej oraz po jednym od północy i południa do naw bocznych. Wnętrze kościoła rozświetliły wysokie gotyckie okna ostrołukowe, wypełnione kamiennymi maswerkami w prezbiterium i prostszymi laskowaniami w korpusie. Ciemna nawa główna doświetlana była jedynie poprzez grube ostrołuczne arkady i okna naw bocznych, charakteryzujących się dużą wysokością. Kontrastowało to z dużo jaśniejszym, posiadającym własne duże okna prezbiterium.
   Prezbiterium przykryte zostało gotyckim sklepieniem krzyżowo-żebrowym, w nawach bocznych zaś w nawie głównej korpusu oryginalnie zastosowano sklepienia gwiaździste. Potężne, bardzo masywne filary międzynawowe założono na rzucie kwadratu i zaopatrzono w ceglane kształtki w narożach. Wydzieliły one w korpusie przęsła prostokątne, ustawione poprzecznie w stosunku do osi kościoła, a dwukrotnie węższe, wydłużone, prostokątne przęsła w nawach bocznych. W prezbiterium zastosowano przęsła równie szerokie jak w nawie głównej, lecz nieco płytsze. Obie główne części kościoła rozdzielała strzelista arkada łuku tęczowego oraz pierwotnie lektorium, którego wysokość prawdopodobnie sięgała profilowanej partii arkady.
   Od północnego – zachodu do świątyni przystawiono zespół zabudowań klasztornych. Były to budynki o czterech skrzydłach, otaczających mały wirydarz pośrodku. Wzniesiony równocześnie z kościołem klasztor niestety zatracił pierwotne cechy stylowe. Zachowało się w nim jedynie pomieszczenie przykryte późnogotyckim sklepieniem gwiaździstym, prawdopodobnie dawny refektarz.

Stan obecny

   Kościół Bożego Ciała jest budowlą wyjątkową dla regionu Wielkopolski, gdyż nigdzie poza Poznaniem nie pojawiło się tak długie i wysokie, wielobocznie zamknięte prezbiterium, połączone z pseudobazylikowym korpusem o podobnych proporcjach. Kościół przetrwał do czasów współczesnych w dość dobrym stanie, jak na poznańskie gotyckie budowle, co zawdzięcza przede wszystkim niedużym zniszczeniom z okresu drugiej wojny światowej. Spore natomiast zarzuty często przedstawia się międzywojennej renowacji, podczas której wymieniono całkowicie kształtki portalu zachodniego i północnego oraz liczne fragmenty gotyckiego lica murów. Niegdysiejsza ozdoba kościoła, okienne kamienne maswerki z XV wieku, przetrwały jedynie w trzech oknach prezbiterium. Niestety wszystkie istniejące dziś szczyty kościoła są nowożytne, zachował się jedynie dolny fragment półszczytu wschodniego nawy południowej. Podobnie nie zachowało się pierwotne sklepienie nawy głównej, wymienione w XVII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kowalski Z., Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku, Poznań 2010.

Walczak M., Kościoły gotyckie w Polsce, Kraków 2015.