Pożarzysko – kościół św Józefa

Historia

   Najstarsze wzmianki o kościele w Pożarzysku pochodzą z lat 1198 – 1201, jednak nie wiadomo o niej nic poza faktem, że została została ufundowana przez ród rycerski Ilikowiców. Istniejąca do dnia dzisiejszego budowla została wzniesiona najwcześniej w połowie XIII wieku. Na początku XVII wieku kościół został przebudowany, lecz już kilkadziesiąt lat później ucierpiał w trakcie wojny trzydziestoletniej. W 1852 roku świątynia została gruntownie wyremontowana, niestety w trakcie tych prac obniżono średniowieczną wieżę północną, a południową zastąpiono nową, neogotycką. W trakcie II wojny światowej w 1945 roku wieża kościelna stanowiła punkt obserwacyjny dla artylerzystów niemieckich. Wskutek wymiany ognia artyleryjskiego i ataków lotnictwa radzieckiego, uszkodzone zostało pokrycie dachowe i mury kościoła. Brak należytej troski o świątynię po zakończeniu wojny, doprowadził do jej ruiny. Dopiero w latach 1974-1976 kościół został odbudowany.

Architektura

   Kościół zbudowany został z łamanego granitu, uzupełnianego w narożach większymi ciosami. Pierwotnie składał się z prostokątnego, salowego korpusu nawowego, nietypowo flankowanego od północy i południa przez dwie półkoliste wieże. Po stronie wschodniej usytuowano węższe od nawy, czworoboczne prezbiterium. Nawę pokrywał płaski strop, a prezbiterium sklepienie krzyżowo-żebrowe wsparte na prostych wspornikach. Wejścia umieszczono w elewacji północnej i południowej w ostrołukowych, uskokowych portalach. Szczególnie bogatą formę uzyskał portal południowy flankowany przez przyścienne kolumienki i kapitele o dekoracji roślinnej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa um.zarow.pl, Kościoły i kaplice w gminie Żarów.