Poręba Wielka – kościół św Bartłomieja

Historia

Późnogotycki kościół św Bartłomieja wybudowany został na początku XVI wieku i jest jednym z najstarszych kościołów na Pogórzu Śląskim. Wieżę dobudowano w 1644 roku.

Architektura

Orientowany kościół składa się z trójbocznie zamkniętego prezbiterium oraz szerszej, dłuższej i nieco wyższej nawy na planie prostokąta. Są  one konstrukcji zrębowej, częściowo oszalowane deskami o ciemnej barwie i pobite gontem. Do ścian kościoła przylegają dookolne otwarte soboty, a od północy do prezbiterium zakrystia. Nawę i prezbiterium nakrywają oddzielne dachy wielopołaciowe o różnej wysokości kalenicy. Wieża przylega do nawy od strony zachodniej, jest konstrukcji słupowej, posiada izbicę i zwieńczona jest ostrosłupowym hełmem. Wewnątrz kościoła można podziwiać późnogotyckie portale z nadprożami wyciętymi w tzw. ośle grzbiety.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Cisowski B., Duda M., Kraków 2005.