Pogwizdów – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego pochodzi z przełomu XIII/XIV wieku. W połowie XVI wieku został przejęty przez protestantów, a oddany katolikom w 1654 roku. Pod koniec lat 90 XX wieku w kościele odkryto malowidła ścienne. Kościół nie pełni obecnie funkcji sakralnych.

Architektura

Kościół zbudowany jest z kamienia łamanego oraz z piaskowcowych ciosów w narożach i w detalu architektonicznym. Jest budowlą jednonawową z emporą i wieżą w części zachodniej, z dwuprzęsłowym, prosto zamkniętym prezbiterium oraz zakrystią po stronie północnej. Do kościoła prowadzą dwa gotyckie portale z początku XIV wieku, jeden do nawy, drugi do kaplicy. Trzeci portal prowadzi z prezbiterium do zakrystii. W prezbiterium przetrwało pierwotne sklepienie krzyżowo żebrowe wsparte na geometrycznych wspornikach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego