Rząsiny – zamek Podskale

Historia

   Zamek został być może zbudowany w 1207 roku przez księcia Henryka Brodatego dla zabezpieczenia południowej granicy księstwa. Byłoby to wówczas jeszcze założenie drewniane. W 1368 roku w momencie inkorporacji księstwa świdnicko-jaworskiego do korony czeskiej, zamek przeszedł w posiadanie rodziny Dalach-Talkenberg, której członkowie mięli wcześniej sprawować funkcje burgrabiów. Alternatywna wersja podaje, iż zamek został zbudowany w XIV wieku przez sam ród Talkenberg.
   Bernard Talkenberg zajmował się rozbójnictwem i z tego też powodu w 1476 roku zamek został zdobyty przez wojska króla Czech i Węgier Macieja Korwina pod dowództwem wojewody śląskiego Jerzego Steina oraz mieszczan z Lwówka Śląskiego i z sześciu miast łużyckich. Następnie został wysadzony przez górników z Kowar i rozebrany przez murarzy z Jeleniej Góry i Lwówka. W XVI wieku zamek został częściowo odbudowany przez Krzysztofa Talkenberga. Około 1530 został opuszczony przez Rampholda Talkenberga, który przeniósł się do pobliskich Płakowic. Od tego czasu zamek ulegał niszczeniu. W roku 1818 ostatnie jego pozostałości zostały rozebrane i użyte przy budowie drogi.

Architektura

   Zamek był założeniem dwuczłonowym składającym się z części górnej i dolnej wzniesionej z łamanego kamienia. Zajmował skaliste wzgórze o spłaszczonym na 7 metrów szerokości wierzchołku. Usytuowano tam obwód muru obronnego i budynek mieszkalny. Zabudowa mieszkalna lub gospodarcza znajdowała się również na terenie zamku dolnego.

Stan obecny

   Do czasów współczesnych zachowały się relikty muru obronnego oraz resztki budynku mieszkalnego zamku górnego, znajdujące się na szczycie skalistego wzgórza. Na terenie dolnego zamku zachowały się relikty sklepionej piwnicy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Boguszewicz A., Corona Silesiae. Zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, Wrocław 2010.

Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.