Poczernin – kościół św Michała

Historia

   Parafia w Poczerninie (Putczerlyn w 1220 roku, Pusserlin w 1539) funkcjonowała już w 1338 roku, choć murowany kościół został zbudowany dopiero w ostatniej ćwierci XV wieku. Na początku XVI stuleciu powiększono go o wieżę, a cały korpus otynkowano i pokryto boniowaniem. Nowy drewniany hełm wieży wybudowany został w 1850 roku, w tymże stuleciu przebito też okrągłe okna. W 1912 roku wieżę odnowiono, w 1940 roku wymalowano wnętrze, w 1945 roku dokonano ponownej konsekracji.

Architektura

   Kościół powstał jako prosta budowla salowa, wzniesiona z kamienia polnego i niewielkiej ilości cegły. Prezbiterium nie zostało wyodrębnione ani zewnętrznie, ani wewnątrz świątyni, jedynie wschodnią część budowli urozmaicono trójbocznym zamknięciem. Po stronie zachodniej na osi elewacji dostawiona została czworoboczna  w planie, masywna w stosunku do korpusu wieża. Ostrołucznie zamknięte okna przebito wysoko, blisko okapu dachu, ozdobiono je też na krawędziach ceglanym profilem wałka. Wejście pierwotnie prowadziło od południa, przez ostrołuczny, stosunkowo szeroki portal, zdobiony podwójnym profilem wałka, oraz od zachodu, przez portal w przyziemiu wieży, o ostrołucznym zamknięciu i potrójnym sfazowaniu. W górnych partiach elewacje zewnętrzne wieży ozdobiono smukłymi blendami i przebito wąskimi otworami, jedno i dwudzielnymi. Wewnątrz we wschodnim zamknięciu w murze utworzono ostrołukową niszę – piscinę, ze zwężającymi się ściankami.

Stan obecny

   Kościół pomimo nowożytnych przekształceń zachował pierwotną bryłę i układ, a także kilka detali architektonicznych (np. blendy, piscina). Spośród pośredniowiecznych modyfikacji najbardziej w oczy rzuca się wysoki hełm wieży oraz nowe i przekształcone okna. Zachował się oryginalny portal zachodni, południowy jest obecnie zamurowany, północny powstał natomiast już po reformacji. Z pierwotnego wyposażenia kościoła można zobaczyć umieszczone w ścianie wschodniej sakramentarium, pochodzące z około 1500 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Katalog zabytków powiatu stargardzkiego, red. M.Majewski, tom II, Stargard 2010.