Poczernin – kościół św Michała

Historia

   Kościół w Poczerninie został zbudowany w XV wieku, zaś w XVI stuleciu powiększono go o wieżę. Jej drewniany hełm dodany został w 1850 roku.

Architektura

   Kościół powstał jako prosta budowla salowa, wzniesiona z kamienia polnego i cegły. Prezbiterium nie zostało wyodrębnione ani zewnętrznie, ani wewnątrz świątyni, jedynie wschodnią część budowli urozmaicono trójbocznym zamknięcie. Po stronie zachodniej na osi elewacji dostawiona została czworoboczna  w planie wieża. Z pierwotnego wyposażenia kościoła można zobaczyć umieszczone w ścianie sakramentarium pochodzące z 1500 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa encyklopedia.szczecin.pl, Kościół św. Michała Archanioła (Poczernin).