Pobiedziska – kościół św Michała

Historia

Kościół powstał na przełomie XIII i XIV wieku. W 1331 roku został spalony przez Krzyżaków,  jednak niebawem odbudowano go. W końcu XVI wieku został ponownie uszkodzony pożarem w czasie wielkiego pożaru miasta, a następnie odbudowany w latach 1579-1598. Z tego okresu pochodzi wieżyczka na szczycie fasady zachodniej.

Architektura

Jest to kościół jednonawowy z nieco niższym i węższym prezbiterium. Przed połową XIV stulecia został nieco przedłużony w kierunku zachodnim. Najstarsze partie murów powstały z cegły ułożonej w układzie wendyjskim. Szczyt fasady wieńczy wieżyczka na sygnaturkę z końca XVI wieku. Wnętrze nawy nakryte jest płaskim drewnianym stropem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa muzeum.pobiedziska.pl, Kościół pw. św Michała Archanioła.