Pluskowęsy – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

   Najstarszą częścią gotyckiego kościoła jest prezbiterium wybudowane około 1311 roku, natomiast część nawowa pochodzi z połowy XIV wieku. Duże zniszczenia kościoła nastąpiły w czasie wojny polsko – krzyżackiej w 1414 roku. W połowie XV wieku świątynia została odnowiona po zniszczeniach i ozdobiona polichromią, obecnie zatynkowaną. W latach 1989 – 1991 został przeprowadzony kapitalny remont budowli.

Architektura

   Kościół zbudowany jest na planie prostokąta na fundamentach z ciosów kamiennych. Ściany są murowane z cegły w stylu gotyckim. Jest to budowa salowa bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Po zachodniej stronie budowli znajduje się masywna, czterokondygnacyjna wieża o elewacjach dekorowanych dużymi ostrołukowymi blendami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.