Płóczki Górne – kościół św Bartłomieja

Historia

   Kościół św. Bartłomieja zbudowano przed 1241 rokiem, kiedy to został wymieniony jako filia kościoła w Lwówku. W 1520 roku przebudowano jego wieżę i prezbiterium. Kolejne prace budowlane i renowacyjne prowadzono w 1558 roku i ponownie w 1744. Od połowy XVI wieku stał się świątynią gminy ewangelickiej. Odnowiony został w XIX wieku i po raz ostatni w 2017 roku, kiedy to wymieniono pokrycie dachowe.

Architektura

   Zgodnie ze średniowieczną tradycją architektoniczną budowli sakralnych kościół jest orientowany dłuższymi bokami na linii wschód – zachód z wielobocznie zamkniętym, nie wyodrębnionym zewnętrznie prezbiterium po stronie wschodniej. Po przeciwnej, zachodniej stronie usytuowano czworoboczną wieżę, przechodzącą w górnych kondygnacjach w część ośmioboczną. Taki kształt kościół uzyskał na skutek późnogotyckiej przebudowy, lecz pierwotnie składał się z prostokątnej w planie nawy oraz prezbiterium o nieznanej formie. Wnętrze budowli rozświetlają duże ostrołukowe i półkoliste okna z maswerkami pochodzącymi z XVI wieku oraz po północnej stronie nawy dwa pierwotne, małe okna wczesnogotyckie. Na jednej ze ścian zachowało się późnogotyckie sakramentarium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Świechowski Z., Architektura na Śląsku do połowy XIII wieku, Warszawa 1955.

Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Bartłomieja w Płóczkach Górnych.