Płóczki Górne – kościół św Bartłomieja

Historia

   Kościół św. Bartłomieja zbudowano około 1241 roku. W 1520 roku przebudowano jego wieżę i prezbiterium. Kolejne prace budowlane i renowacyjne prowadzono w 1558 roku i ponownie w 1744. Od połowy XVI wieku stał się świątynią gminy ewangelickiej. Odnowiony został w XIX wieku i po raz ostatni w 2017 roku, kiedy to wymieniono pokrycie dachowe.

Architektura

   Zgodnie ze średniowieczną tradycją architektoniczną budowli sakralnych kościół jest orientowany dłuższymi bokami na linii wschód -zachód z wielobocznie zamkniętym, nie wyodrębnionym zewnętrznie prezbiterium po stronie wschodniej. Po przeciwnej, zachodniej stronie usytuowano czworoboczną wieżę, przechodzącą w górnych kondygnacjach w część ośmioboczną. Wnętrze rozświetlają duże ostrołukowe i półkoliste okna z maswerkami pochodzącymi z XVI wieku. Na jednej ze ścian zachowało się późnogotyckie sakramentarium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Bartłomieja w Płóczkach Górnych.