Piotrowice Świdnickie – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

   Kościół w Piotrowicach Świdnickich zbudowany został w XIII wieku, lecz dokładna data fundacji oraz konsekracji nie jest znana. W XIV wieku został powiększony o wieżę, a w kolejnym stuleciu o zakrystię. W pierwszej połowie XVI wieku w związku z rozkwitem reformacji budynek przejęli ewangelicy, którzy powiększyli go o kruchtę i kaplicę po stronie północnej. W 1654 roku w okresie kontrreformacji powrócił w ręce katolików. Nowożytne i współczesne renowacje kościoła przeprowadzano w XIX stuleciu oraz w latach 1961 i 1976.

Architektura

   Kościół w swej najstarszej formie składał się z prostokątnej w planie nawy oraz nieco węższego, czworobocznego prezbiterium po stronie wschodniej. Jego dwa przęsła nakryte zostały sklepieniem krzyżowo – żebrowym, podczas gdy nawa zwieńczona była drewnianym stropem. W XIV wieku po północnej stronie prezbiterium dostawiono czworoboczną, smukłą wieżę, a w XV wieku od południa usytuowano zakrystię o kształcie w planie zbliżonym do trapezu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.