Piotrków Trybunalski – kościół św Jakuba

Historia

Kościół farny św Jakuba pochodzi z przełomu XIV i XV wieku. Miał on szczególne znaczenie, gdyż tu bowiem w XV i XVI stuleciu rozpoczynały się uroczystym nabożeństwem obrady wszystkich sejmów koronnych zwoływanych wówczas w Piotrkowie, a potem do 1792 roku uroczyste inauguracje kolejnych sesji Trybunału Koronnego.

Architektura

Kościół jest budowlą halową, oszkarpowaną, z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Od strony zachodniej do fasady świątyni przylega potężna, siedmiokondygnacyjna wieża. Cennym akcentem gotyckim jest schodkowy szczyt ze sterczynami na granicy nawy i prezbiterium. W nawie i prezbiterium znajdują się gwiaździste sklepienia pochodzące z początków XVI wieku. W wyposażeniu warto zwrócić uwagę na gotycki obraz z 1510 roku, namalowany temperą na desce przez Marcina Czarnego, ucznia Wita Stwosza.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego