Piotrawin – kościół św Stanisława i Tomasza

Historia

    Kościół wraz ze stojącą obok kaplicą ufundował w latach 1440 – 1441 biskup Zbigniew Oleśnicki, jako wotum dziękczynne za otrzymanie biskupstwa krakowskiego. Piotrawin był też od średniowiecza znanym ośrodkiem pielgrzymkowym związanym z cudem wskrzeszenia rycerza Piotra Strzemieńczyka, jakiego w 1079 roku miał tu dokonać św. Stanisław. Kościół był wielokrotnie remontowany, m.in. w XIX wieku i po II wojnie światowej. W 1869 roku dobudowano od południa do prezbiterium neogotycką zakrystię, a od zachodu kruchtę. Na szczęście obie są zharmonizowane ze stylem kościoła. Bryła świątyni i wnętrza nie uległy jednak większym zmianom.

Architektura

    Kościół jest zbudowany z gotyckiej cegły ułożonej wiązaniem polskim, z użyciem zendrówki. Jest orientowany, ma jednonawowy, prostokątny w rzucie korpus oraz węższe i niższe od niego prezbiterium z zakrystią od północy. W bryle kościoła zwraca uwagę przede wszystkim elewacja zachodnia. Sterczynowy, trójkątny szczyt korpusu nawowego rozczłonkowują ceglane laskowania, a pomiędzy nimi wysmukłe, dwuskokowe, otynkowane blendy o ostrołukowych zakończeniach. Na zewnątrz kościół opięty jest dwu i trójuskokowymi skarpami. Wokół elewacji, na trzech poziomach, ułożone są z cegieł profilowane gzymsy i fryzy. Zachowały się liczne otwory maculcowe, czyli ślady po belkach rusztowania. Otwory okienne są ostrołukowe. Nawa jest trójprzęsłowa, a prezbiterium dwuprzęsłowe, zamknięte trójbocznie. W nawie i prezbiterium są sklepienia sieciowo-żebrowe, spięte zwornikami z herbami Dębno.
     Obok kościoła stoi kaplica wzniesiona równocześnie z nim. Jest ona gotycka, murowana z cegły o układzie polskim na rzucie prostokąta, orientowana. Na zewnątrz jej naroża ujęte są dwuuskokowymi skarpami. Sklepienie w kaplicy jest krzyżowo-żebrowe ze zwornikiem z herbem Dębno.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.
Strona internetowa lubelskieklimaty.pl, Piotrawin kościół św. Tomasza i św. Stanisława BM.