Pelplin – kościół Bożego Ciała

Historia

Kościół Bożego Ciała w Pelplinie zbudowany został w XIV wieku. W 1417 roku został pierwszy raz wzmiankowany w dokumentach. W drugiej połowie wieku XVII został kościołem parafialnym dla rozwijającej się wokół klasztoru osady wiejskiej. W XIX wieku do gotyckiej świątyni dobudowano kruchtę północną i zachodnią.

Architektura

Jest to prosta, salowa budowla ceglana na kamiennych fundamentach. Jej elewacje przepruto ostrołukowymi oknami, a krótsze ściany zwieńczono szczytami schodkowymi. Wewnątrz z pierwotnego wyposażenia zachowała się wczesnogotycka granitowa chrzcielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego