Pastuchów – kościół św Barbary

Historia

Kościół parafialny Św. Barbary zbudowany został około połowy XIII wieku. W XVII lub XVIII wieku dobudowano wieżę zachodnią i zakrystię. W XIX stuleciu budowla była restaurowana, a w latach 1959 i 1972-1975 remontowana.

Architektura

Jest to budowla romańska, jednonawowa zbudowana z kamienia łamanego. Część średniowieczna składa się z prostokątnej nawy i z kwadratowego prezbiterium zakończonego absydą, sklepioną półkopułą. W prezbiterium założono sklepienia krzyżowo-żebrowe wsparte na narożnych kolumienkach, natomiast w nawie płaski, drewniany strop. W zachodniej ścianie nawy zachował się skromny portal uskokowy. W prezbiterium widnieje późnogotyckie tabernakulum i kamienna chrzcielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa wikipedia.org, Pastuchów.