Pasłęk – ratusz

Historia

Ratusz w Pasłęku (Preußisch Holland) powstał w 1380 roku. Jego przebudowa miała miejsce w połowie XV wieku i w 1558 roku, kiedy nadano mu nowy, późnorenesansowy szczyt i zasklepiono salę rady miejskiej. W drugiej połowie XIX wieku nastąpiła regotyzacja podcieni oraz przeprowadzono remont elewacji zachodniej. Podczas II wojny światowej ratusz, podobnie jak całe miasto, został zniszczony aż w 80%. Zniszczeniom uległy także sąsiadujące z ratuszem i połączone z nim budynki miejskie. Po wojnie władze polskie zdecydowały odbudować zabytkowy obiekt, rekonstruując szczyt, zadaszenie i ścianę tylną.

Architektura

Ratusz jest budynkiem piętrowym z poddaszem, wzniesionym na planie prostokąta o wymiarach 18 x 11 metrów, pokrytym dwuspadowym dachem z czerwonej dachówki. Wyjątkowy walor ratusza stanowi jego podcień, który powstał w formie otwartego przejścia wzdłuż budynku i oddzielony był od ulicy rynkowej masywnymi trzema filarami. Podcień ratuszowy nakryty został sklepieniem o układzie gwiaździstym, wykonanym w XV wieku. Pierwotnie w przyziemiu znajdowały się dwie sklepione krzyżowo hale targowe, a na piętrze sala rady miejskiej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa encyklopedia.warmia.mazury.pl, Ratusz w Pasłęku.
Strona internetowa, zabytek.pl, Gotycki ratusz Pasłęk.