Pargowo – kościół parafialny

Historia

   Wieś Pargowo (Pargow) po raz pierwszy wzmiankowana była w źródłach pisanych w 1240 roku, kiedy to książę Barnim I przyznał z miejscowej parafii dziesięciny dla biskupa kamieńskiego Konrada. Kościół w Pargowie odnotowany został w 1336 roku. O ile pierwsza z tych wzmianek dotyczyła samej wsi, w której mogła się znajdować co najwyżej świątynia drewniana, to druga wzmianka zapewne już odnosiła się do kościoła murowanego, wzniesionego pod koniec XIII wieku lub na przełomie XIII i XIV wieku. W XVII lub XVIII wieku kościół powiększono po stronie północnej o zakrystię, a w XIX lub na początku XX stulecia jego wystrój zmodernizowano w stylistyce neogotyckiej. Budynek funkcjonował do 1945 roku, kiedy to został opuszczony i popadł w ruinę.

Architektura

   Kościół był bardzo prostą budowlą, typową dla średniowiecznej wiejskiej architektury Pomorza Zachodniego. Wzniesiono go z granitowych kamieni polnych, obrobionych w narożach i starannie kształtowanych przy detalach architektonicznych, układanych dość regularnymi warstwami i spajanych wapienną zaprawą. Kościół pierwotnie był budowlą salową, na planie prostokąta o wymiarach 17 x 8,7 metra, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium, a także bez wieży czy jakiegokolwiek aneksu (kruchta, zakrystia).
   Oświetlenie kościoła zapewniały ostrołukowe, obustronnie rozglifione okna, cztery w ścianie południowej, dwa od północy oraz jedno na osi ściany wschodniej. Wejście prowadziło od strony południowej przez ostrołukowy portal ze zwieńczeniem w postaci trójlistnej blendy oraz od strony północnej przez ciosowy, uskokowy portal ostrołukowy. Trzecie wejście wiodło od strony zachodniej. Elewacje zewnętrzne kościoła były surowe, dwoma ostrołucznymi blendami rozdzielonymi blendą kolistą ozdobiono jedynie szczyt wschodni.
   Mury kościoła nie były opięte przyporami, nie planowano więc założenia wewnątrz sklepienia. Najpewniej kościół przykryty był płaskim, drewnianym stropem nad którym funkcjonowało poddasze, otwarte na więźbę dachową. Prezbiterialna część wnętrza kościoła mogła być co najwyżej oddzielona lekką przegrodą lektorium lub zaakcentowana niewielką różnicą wysokości.

Stan obecny

   Kościół znajduje się dziś w stanie niezadaszonej ruiny, ale z zachowanymi prawie w pełni murami obwodowymi i oboma szczytami. W trakcie swej historii nie przechodził większych przekształceń nowożytnych, dobudowana została jedynie północna zakrystia, a okno wschodnie poszerzono i ostatecznie zamurowano. Ponadto zamurowano portal zachodni umieszczając na nim neogotycki nagrobek. Obecnie będący cennym zabytkiem kościół jest zaniedbany, porośnięty niską roślinnością oraz drzewami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Lemcke H., Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin, Der Kreis Randow, Stettin 1901.

Łuczak M., Gotyckie kościoły gminy Kołbaskowo, Szczecin 2013.