Papowo Biskupie – kościół św Mikołaja

Historia

   Kościół w Papowie Biskupim zbudowany został pod patronatem zakonu krzyżackiego na przełomie XIII i XIV wieku, w jednej z najstarszych parafii na terenie ziemi chełmińskiej, powstałej w drugiej połowie XIII wieku. Niewiele wiadomo o jego najwcześniejszej historii, poza tym że podlegały mu początkowo tereny, które później wchodziły w skład parafii: chełmżyńskiej, lisewskiej, czyścieńskiej i prawdopodobnie płużnickiej. Znanych jest również dwóch plebanów: Krystian wspomniany w roku 1284 i Herman z roku 1287 roku. Ten ostatni był świadkiem wystawienia w Papowie dokumentu przez wielkiego mistrza Burcharda von Schwanden dla kapituły w Chełmnie.
   W 1768 roku do średniowiecznej bryły kościoła dobudowano od południowej strony boczną kaplicę ufundowaną przez Jakuba Zalewskiego, właściciela nieodległego Zakrzewa. Prawdopodobnie w okresie tym dobudowano także dolną, kamienną część wieży. Górna drewniana zbudowana została w 1841 roku, lecz niestety została w 2004 roku zastąpiona współczesną konstrukcją neogotycką.

Architektura

   Średniowieczny kościół był prostą, wiejską budowlą salową na planie wydłużonego prostokąta wzmocnionego w narożach przyporami. Z bryły świątyni nie wydzielono zewnętrznie prezbiterium, lecz po stronie północnej dostawiono prostokątną w planie zakrystię. Ozdobą budowli stała się elewacja wschodnia, przepruta dużym, rozglifionym ostrołukowym oknem flankowanym przez dwie blendy, ponad którymi umieszczono tynkowany frys i gotycki, pięciodzielny szczyt schodkowy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.
Strona internetowa fotopolska.eu, Polska › woj. kujawsko-pomorskie › powiat chełmiński › Papowo Biskupie › Kościół św. Mikołaja Biskupa.