Panków – zamek

Historia

   Panków od XIV wieku stanowił siedzibę rycerską, powstałą być może na wcześniejszym założeniu grodowym. Murowany zamek powstał w drugiej lub czwartej ćwierci XV wieku. W 1699 roku został poddany gruntownej przebudowie, która nadała mu charakter barokowego pałacu. W XIX wieku przeprowadzono jego restaurację, lecz w czasie drugiej wojny światowej zamek został zniszczony i od tamtego czasu pozostaje w ruinie.

Architektura

   Zamek składał się z owalnego obwodu murów obronnych poprzedzonego nawodniona fosą. Wewnątrz wzniesiono dwa, zapewne piętrowe budynki z których jeden znajdował się w północnym łuku obwodu, a drugi naprzeciwko. Wjazd odbywał się przez czworoboczną, trójkondygnacyjną wieżę bramną o wymiarach 5 x 6 metrów. Wieża ta nie posiadała piwnicy i zwieńczona była krenelażem. Brama była szeroka od strony zewnętrznej, lecz wewnątrz mocno zwężało się dwuramiennym portalem.

Stan obecny

   Obecnie przebudowany na nowożytny pałac zamek, znajduje się w stanie niezabezpieczonej ruiny. Z pierwotnego, średniowiecznego założenia najciekawszym elementem jest zachowana wieża bramna. Ponadto widoczna jest fosa zamkowa, dolne partie muru obronnego oraz relikty pierwotnego domu północnego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku, Wrocław 2003.
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.