Paluzy – kościół Narodzenia NMP

Historia

   Kościół w Paluzach zaczęto budować niedługo po lokacji wsi w 1345 roku, wiadomo, iż istniał on już w 1355 roku. Jego konsekracji dokonał biskup Henryk Vogelsang w 1409 roku poświęcając go pod wezwaniem Świętego Krzyża, Matki Boskiej, Świętej Katarzyny i Wszystkich Świętych. W 1890 roku kościół został rozbudowany, wydłużono wówczas jego nawę i dobudowano nowe prezbiterium z zakrystiami. Ponownej konsekracji świątyni dokonał biskup Andrzej Thiel w 1896 roku.

Architektura

   Kościół został wzniesiony jako orientowana budowla salowa na planie prostokąta, murowana z cegły na podmurówce z kamienia polnego. Pierwotnie nie posiadał on wydzielonego zewnętrznie z bryły prezbiterium, a część wschodnia kończyła się prostą ścianą. Od strony północnej dobudowana została zakrystia, od południa gotycka kruchta, a od zachodu smukła, kwadratowa w planie, trzykondygnacyjna wieża. Jej poszczególne piętra udekorowane zostały ostrołukowymi blendami, które rozdzielają tynkowane fryzy. Nad portalem kruchty podwieżowej umieszczono okrągłą, ślepą lunetę, a całość zwieńczono dachem siodłowym i szczytami uskokowo-sterczynowymi. W ścianach korpusu nawowego okna i portale mają ostrołukowe formy. Ścianę południową oraz boki portalu kruchty zdobią dwie blendy oraz tynkowany fryz podokapowy. Ściana zachodnia korpusu, kruchta i zakrystia zwieńczone zostały szczytami uskokowo-sterczynowymi z blendami, fryzami i sterczynami. Nawa i kruchta przykryte zostały stropem drewnianym, a w dawnej zakrystii znajduje się sklepienie krzyżowo-żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Paluzach.