Paczółtowice – kościół Nawiedzenia NMP

Historia

   Drewniany kościół w Paczółtowicach wzniesiono około roku 1515 z inicjatywy jednego z kilku współwłaścicieli wsi, prawdopodobnie jako drugą świątynią na tym miejscu. Wieżę dobudowano kilkanaście lat później i przekształcono do obecnego kształtu w XVIII wieku. Świątynię odnowiono w latach 1671–1681, przez kamieniarza z pobliskiego Dębnika, Adama Negowicza. Podczas restauracji kościół podmurowano, nakryto nowym dachem, odnowiono wnętrza oraz otoczono murem. W końcu XIX wieku dostawiono zakrystię i kruchtę.

Architektura

   Kościół został wzniesiony w konstrukcji zrębowej z drewna jodłowego w stylu późnogotyckim. Wieżę dobudowano z drewna dębowego. Złożony jest z kwadratowego korpusu i prostokątnego prezbiterium, które jest zamknięte trójbocznie. Oba człony nakrywa wspólny strop oraz stromy, kryty gontem, dwuspadowy dach o wspólnej kalenicy. Posiada on konstrukcję więźbowo-zaskrzynieniową z więźbą storczykową. Do nawy od zachodu dostawiona jest wieża o konstrukcji słupowej, od południa kruchta, a do prezbiterium od północy przylega zakrystia. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej ma kształt kwadratu, z kruchtą w przyziemiu o lekko pochyłych ścianach. Przykrywa ją hełm w kształcie namiotowego daszka z baniastą kopułką. Ściany nawy, prezbiterium i wieży są oszalowane pionowo deskami. Wewnątrz zachowała się ostrołukowa arkada tęczowa z czasu budowy kościoła oraz dwa portale o zwieńczeniu w tzw. ośli grzbiet.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Brykowski R., Kornecki M., Drewniane kościoły w Małopolsce południowej, Wrocław 1984.
Cisowski B., Duda M., Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Kraków 2005.

Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.