Otmuchów – zamek biskupi

Historia

Zamek wzniesiono  na miejscu grodu biskupiego, pierwotnie kasztelańskiego w drugiej połowie XIII wieku. W 1287 roku książę Henryk IV Probus w trakcie zatargu z biskupem Tomaszem II zniszczył warownię. Po wygaśnięciu sporu, zamek został odbudowany w 1295 roku. W XIV wieku większe prace prowadził biskup Przecław z Pogorzeli, który ukształtował pełne założenie obronne. Sprawdziło się ono w czasie wojen husyckich, kiedy zamek nie został zdobyty, choć był opanowany przez zwolenników husytyzmu i wydany na kilka lat w ich ręce. Gruntowną późnogotycką przebudowę przeprowadził biskup Jan IV Roth. Zmodernizowano wtedy obronę, dostosowując ja do walki ogniowej. Za czasów biskupa Andrzeja Jerina pod koniec XVI wieku zamek przekształcono w renesansową rezydencję. Kolejne prace zmieniające wygląd budowli prowadzono w XVII wieku. Zamek ucierpiał w czasie wojny trzydziestoletniej, w 1646 roku zajęli go Szwedzi, a w 1741 zniszczyli Prusacy. Po sekularyzacji dóbr biskupich i przejęciu zamku przez rodzinę Humboldtów, w 1823 roku rozebrano skrzydła południowe i zachodnie.

Architektura

Zamek założony został na wzgórzu znajdującym się w północno – zachodniej części miasta, z którym był sprzężony układem obronnym. Najstarsze założenie składało się z murowanego z kamienia trójdzielnego budynku i czworobocznej wieży w narożniku północno – zachodnim. W części południowo – zachodniej umieszczono kaplicę. Nieregularny zarys murów obwodowych powtarzał zapewne przebieg starszego wału. W XV wieku w murach umieszczono strzelnice kluczowe i uformowano szyję bramną. Rozbudowano także skrzydło północno – wschodnie, które doprowadzono do wieży  oraz wzniesiono inne budynki pomocnicze. W XVI wieku dobudowano zachodnie i południowe skrzydła z arkadowymi krużgankami, a tym samym zamknięto wewnętrzny dziedziniec.

Stan obecny

Do naszych czasów zachowała się wieża i północne skrzydło zamku, którego wschodnia część stanowi stanowi najstarszą część warowni. Niestety w wyniku wielokrotnych przekształceń zatracił w dużej części cechy stylowe. Obecnie na zamku znajduje się dom kultury, restauracja i hotel.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.