Otmuchów – miejskie mury obronne

Historia

Prawa miejskie Otmuchowi nadał biskup Przecław z Pogorzeli w 1347 roku, lokując miasto na prawie niemieckim. W czasach jego panowania nastąpiło rozszerzenie obszaru miejskiego, a w 1369 roku przystąpiono do budowy nowych murów obronnych. Można przypuszczać, że wcześniej miasto posiadało obwarowania ziemno – drewniane. W 1428 roku miasto opanowali Husyci, ponownie zdobywając je w 1430 roku. Miasto i zamek opuścili biorąc wysoki okup. Po raz trzeci wtargnęli do miasta w 1443 roku pod dowództwem rycerza Hynko Kruszyny. Do zapłaceniu okupu w zamian za opuszczenie zamku i miasta doszło po roku. Po tym ciężkim okresie miasto straciło swoją pozycję i rangę na rzecz Nysy. Odbudowę zarówno zamku jak i murów miejskich zarządził biskup Jan IV Roth w latach 80-tych XIV wieku. Kolejną falę grabieży i zniszczenia przyniosła miastu wojna trzydziestoletnia oraz pierwsza wojna śląska, kiedy to miasto było bombardowane i zajęte przez pruskiego marszałka Schwerina. Wyburzanie zrujnowanych obwarowań zaczęto w II połowie XIX wieku.

Architektura

Mury obronne w Otmuchowie zbudowane były z kamienia i cegły. Miasto posiadało trzy wieże bramne: od południa Młyńską, od północy Grodkowską i od wschodu Nyską, zwaną obecnie Wróblą. Wieża Wróbla została zbudowana w drugiej połowie XIV wieku na planie kwadratu. W dolnej części zbudowana jest z kamienia a w górnej z cegły, całość obecnie pokryta jest tynkiem. Ostrołukowy portal otworu bramnego wykonany jest z kamienia. Wieża posiada 10 strzelnic kluczowych i 4 szczelinowe oraz 3 okna od strony południowej. Nad portalem bramnym od strony miasta, na sporej wysokości znajdowało się wejście do wieży. W 1566 roku otrzymała renesansową attykę. W przyziemiu znajduje się pomieszczenie sklepione kolebką, które mogło służyć jako areszt miejski.  Miasto otaczała też fosa

Stan obecny

Mury miejskie przetrwały fragmentarycznie w kilku odcinkach. Krótki odcinek zachował się w pobliżu Bramy Wróblej przy ul. Ogrodowej,  dłuższy odcinek przy ul. Cichej oraz pomiędzy skwerem przy ul. Mickiewicza i ogródkami działkowymi. Bardzo dobrze zachował się fragment obwarowań z przyporami na południe od pałacu zwanego zamkiem dolnym. Najlepiej zachowanym elementem jest Brama Nyska.

pokaż Bramę Nyską na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa eksploratorzy.com.pl, Otmuchów – Wieża Wróbla i mury obronne.