Otmęt – zamek

Historia

   Zamek powstał prawdopodobnie w XIV bądź XV wieku z inicjatywy rodu Strzelów, właścicieli Otmętu. W 1514 roku Otmęt nabył Łukasz Buchta z Buchtitz herbu Odrowąż i rok później przebudował średniowieczny zamek na renesansową rezydencję szlachecką. W czasach nowożytnych należała ona do wielu rodzin śląskich i była jeszcze wielokrotnie przekształcana. Po raz ostatni została w XVIII wieku przebudowana na pałac. Już w 1723 roku pozyskiwano z zamku materiały budowlane do wznoszenia kościoła. W XIX znajdował się on w stanie ruiny.

Architektura

   Prawdopodobnie było to założenie składające się z murów obwodowych na planie nieregularnego wieloboku z jednopiętrowym domem głównym stojącym przy murze północnym, z drugim budynkiem południowym i z wieżą bramną ulokowaną od wschodu. W pierwszej połowie XVI wieku dobudowano półokrągłą basteję od strony zachodniej.

Stan obecny

   Do naszych czasów zachowały się niewielkie fragmenty dawnego zamku. Zobaczyć możemy relikty budynków mieszkalnych, ruiny wieży bramnej oraz pozostałości murów obwodowych z wysuniętą na zewnątrz basteją.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.