Ostrzeszów – zamek

Historia

Źródła pisane łączą powstanie zamku z XIV wiekiem i królem Kazimierzem Wielkim. Wzniesiony w centrum powiatu posiadającego znaczną samodzielność, był obiektem o funkcjach zarówno obronnych jak i administracyjnych. W pierwszej połowie XV wieku zamek został rozbudowany. W 1553 roku powstało tu ostrzeszowskie starostwo niegrodowe. W XVII wieku po zniszczeniach w czasie najazdu szwedzkiego zamek odbudowano, nie zmieniając jednak charakteru obiektu. W 1755 roku starosta Antoni Stadnicki uporządkował izby służące do przechowywania akt sądowych, zbudował nowy most i oczyścił fosę. Być może wtedy w płd.-wsch. narożu wzniesiono nowy budynek na planie kwadratu. W końcu XVIII wieku zamek podupadł, a w XIX stuleciu został częściowo rozebrany.

Architektura

Zamek był założeniem czworobocznym na planie regularnego prostokąta o wymiarach 27×39 metrów. W narożach wzmocniony był przyporami. Przed kurtyną południową wysunięta była wieża, do wysokości 11,5 metra czworoboczna, a wyżej ośmioboczna. Obecnie ma ona siedem kondygnacji i wysokość 23 metrów. Na wschód od niej znajdował się przelot bramny, na osi zaś bramy długi dom. Budynek mieszkalny był podpiwniczony i miał dwie lub trzy kondygnacje. Prawdopodobnie w XV wieku dobudowano jeszcze do zachodniej ściany wieży jednoizbowy dom, wzmocniony narożną przyporą.

Stan obecny

Do dziś zachowały się fragmenty muru obwodowego oraz potężna wieża główna zamku. Odrestaurowana i zaadoptowana do celów muzealnych oraz wystawowych, jest ona również punktem widokowym z którego podziwiać można panoramę miasta. Na dziedzińcu zamkowym organizowane są z kolei imprezy plenerowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.